wtorek, 13 maja 2008

Złoty Liść


I MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNY
POD PATRONATEM BURMISTRZA SZPROTAWY
„ZŁOTY LIŚĆ”
Dnia 16 marca 2006 r. w Szkole Podstawowej w Długiem odbył się I Turniej Przyrodniczo-Ekologiczny „Złoty Liść”.
„Codziennie musimy dokonywać wyboru
pomiędzy umiarem a niegospodarnością
pomiędzy komfortem doraźnym
a myśleniem, by wystarczyło Ziemi na później,
na dalsze lata, na dalsze pokolenia.”
Ta myśl,
to motto było hasłem które młodzi przyrodnicy i ekolodzy chcieli, chcą i obiecali że będą promować.
Burmistrz Szprotawy otwierając turniej podkreślił znaczenie tego konkursu w podnoszeniu świadomości mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska.
punktacja
Stwierdził, że na ramionach tych młodych ludzi spocznie ciężar walki o czyste środowisko w następnych latach.
Statuetka „Złoty Liść” ufundowana przez pana Burmistrza przedstawia liść Skrzydłorzecha kaukaskiego, drzewa które rośnie w Szprotawie i jest okazem najstarszym w Polsce.
Po przedstawieniu prezentacji przez pana Jana Ryszawego walorów przyrodniczych naszej gminy oraz przybliżeniu segregacji odpadów.
Reprezentacje 9-ciu szkół :
Szkoła Podstawowa w Długiem – gospodarz
Szkoła Podstawowa w Chichach
Szkoła Podstawowa w Lesznie Górnym
Szkoła Podstawowa w Małomicach
Szkoła Podstawowa Suchej Dolnej
Szkoła Podstawowa w Siecieborzycach
Szkoła Podstawowa w Wiechlinach
Szkoła podstawowa Nr 1 w Szprotawie
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szprotawie
z terenu gmin Szprotawa, Małomice, Niegosławice przystąpiły do rywalizacji.
Uczniowie prezentowali swoją wiedzę dotyczącą znajomości regionu, gminy. Najważniejsze tematy w konkursie to zdrowy styl życia, ekologia i składowanie oraz segregacja odpadów.
uczestnicy
W wyniku ostrej acz sprawiedliwej rywalizacji którą nadzorowała jury w składzie; nauczyciel Szkoły Podstawowej w Długiem Edward Mitek (pomysłodawca turnieju), pracownicy Urzędu Miejskiego pani Agnieszka Horoszczak i pan Jan Ryszawy. W rywalizacji zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Lesznie Górnym (opiekować się będzie statuetką przez najbliższy rok) II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Suchej Dolnej (gmina Niegosławice), III Szkoła podstawowa Wiechlice. Pozostałe szkoły wykazały się również bardzo wysokim poziomem wiedzy uzyskując 90 % możliwych do zdobycia punktów.
Statuetka „Złoty Liść” przejdzie na własność szkoły która trzykrotnie zwycięży w turnieju i jak stwierdził pan Burmistrz, ta szkoła będzie mogła z dumą powiedzieć jesteśmy szkołą miłośników przyrody, szkołą ekologów.
Na zakończenie główny sponsor z firmy RE-KOM (Zakład Gospodarki Odpadami) należący do grupy SITA w osobie pan Rafał Piątek wręczył uczestnikom cenne nagrody (I miejsce odtwarzacz DVD dla szkoły, ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki. Potwierdzając walory poznawcze, edukacyjne i atrakcyjność imprezy uczestnicy obiecali spotkać się w Szkole Podstawowej w Długiem w przyszłym roku.
Zamknięcia imprezy dokonał dyrektor Szkoły Podstawowej w Długiem dziękując uczniom za rywalizację fair play, opiekunom za doskonałe przygotowanie uczniów, Panu Burmistrzowi, pracownikom urzędu za okazaną pomoc i wsparcie. Sponsorom RE-KOM z grupy SITA, firmie TEMIR i pewnemu przedsiębiorstwu ze Szprotawy, które ufundowało pączki i napoje.
Zaproszeniem na przyszły rok dyrektor szkoły zakończył turniej.