piątek, 18 września 2009

Corocznie uczniowie naszej szkoły czynnie uczestniczą w ogólnoświatowej akcji „Sprzątanie Świata”. 18 września 2009 wychowawcy przeprowadzili w klasach pogadanki na temat celowości porządkowania i dbałości o otoczenie następnie z workami na śmieci udali się w teren. Dzieci młodsze zbierały papierki w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły, starsze sprzątały parking, plac przykościelny, przystanek PKS i przydrożny rów. Łącznie zebraliśmy kilka worków śmieci.

Od pierwszego tygodnia września rozpoczęły się w szkole prace budowlane. Od strony północnej w miejscu trawiastego placu powstanie okazałe wielofunkcyjne boisko. Po kilku dniach, można już było zobaczyć jak bardzo nierówny był to teren i trudno uwierzyć, że różnica poziomów na odcinku kilkudziesięciu metrów wynosi ok. 80 cm.

wtorek, 15 września 2009

Rozpoczęcie roku 2009/2010

01.09.2009 rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2009/2010, jak co roku o godz. 900 dzieci uczestniczyły w mszy św. Następnie w szkole odbył się uroczysty apel, na którym dyrektor szkoły p. Kazimierz Kuligowski szczególnie serdecznie powitał pierwszoklasistów, zachęcił wszystkich do nauki i przedstawił wychowawców poszczególnych klas i nauczycieli poszczególnych przedmiotów
Oddział czterolatków p. Anna Witkowska -
Klasa 0 p. Anna Bilińska - plastyka, muzyka
Klasa I p. Małgorzata Turzyńska
Klasa II p. Wiesława Sterniczuk
Klasa III p. Halina Kanyi Maina
Klasa IV p. Henryka Rajewska - język polski
Klasa V p. Edward Jagielski - historia, świetlica
Klasa VI p. Edward Mitek - przyroda, biblioteka, WDŻ
p. Mirosława Kuligowska - matematyka kl. IV,V
p. Kazimierz Kuligowski - matematyka kl. VI
p. Małgorzata Łysoń - religia
p. Władysław Kruszewski - technika, informatyka, w-f kl. IV
p. Jerzy Sterniczuk - w-f kl. V,VI
p. Kamila Kuligowska - język angielski
p. Dorota Gołaś - logopeda
Na spotkaniu w klasach wychowawcy zwracali uwagę na prace budowlane prowadzone w sąsiedztwie budynku szkolnego oraz na boisku co ma związek z bezpieczeństwem w czasie przerw.