piątek, 18 września 2009

Corocznie uczniowie naszej szkoły czynnie uczestniczą w ogólnoświatowej akcji „Sprzątanie Świata”. 18 września 2009 wychowawcy przeprowadzili w klasach pogadanki na temat celowości porządkowania i dbałości o otoczenie następnie z workami na śmieci udali się w teren. Dzieci młodsze zbierały papierki w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły, starsze sprzątały parking, plac przykościelny, przystanek PKS i przydrożny rów. Łącznie zebraliśmy kilka worków śmieci.