sobota, 10 października 2009

Budowa boiska wielofunkcyjnego

„Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkołach Podstawowych w Lesznie Górnym i Długiem”
W dalszym ciągu trwają prace związane z budową boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Długiem.
Dotychczas wykonano prace ziemne (korytowanie), podbudowy pod nawierzchnie, zamontowano obrzeża wokół boiska i bieżni. Ponadto wokół boiska wykonano chodnik.
Projekt współfinansowany jest w wysokości 50% ze środków unijnych
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.