poniedziałek, 20 września 2010

Gminne Święto Plonów Długie 2010

Nasza szkoła była współorganizatorem uroczystości dożynkowej „Gminne Święto Plonów Długie 2010” dnia 19 września 2010. Dożynki rozpoczęto uroczystą mszą. Następnie Korowód dożynkowy z zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami wsi udał się na plac szkolny. Po uroczystym rozpoczęciu przez burmistrza P. Franciszka Sitko, rozpoczęła się część artystyczna. Wystąpili:


- Miejska Orkiestra Dęta
- Zespół śpiewaczy „Długoszanki”
- Zespół „Gościeszowianki”
- Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Długiem
- Kapela „Bajer”.
Odbył się też konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. W trakcie imprezy dzieci obejrzały spektakl „Żółw i zając”. Rada Rodziców zorganizowała zaplecze kulinarne, loterię fantową. Plac szkolny i wieś zdobiły słomiane chochoły – co stanowiło tło do wesołej zabawy wszystkich uczestników dożynek.