środa, 23 lutego 2011

„MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA”

22 lutego 2011 roku odbył się w naszej szkole konkurs „MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA”.
Konkurs zorganizowały Biblioteka Publiczna w Długiem oraz Szkoła Podstawowa
w Długiem.
Przygotowaniem konkursu zajęły się panie: Jadwiga Matoga i Henryka Rajewska.
O zaszczytny tytuł „Mistrza Czytania”ubiegali się uczniowie z klas I – III oraz IV – VI.
Uczestnicy prezentowali wylosowaną przez siebie prozę (fragmenty opowiadań, lektur szkolnych).
Sposób odczytywania tekstu oceniała komisja konkursowa, w której zasiadły panie: Irena Józwak, Halina Kanyi – Maina oraz Henryka Rajewska.
Po wysłuchaniu wszystkich uczestników komisja podjęła decyzję o nagrodzeniu zwycięzców dyplomami i nagrodami książkowymi.
Oto nagrodzeni:
KLASY I – III
Kacper Zarzecki – miejsce pierwsze
Sandra Kotlarz – miejsce drugie
Damian Hałabura – miejsce trzecie
Miłosz Walkowiak – wyróżnienie
Dominika Hałabura – wyróżnienie
Michalina Marczenia – wyróżnienie

KLASY IV – VI
Kinga Lechowska – miejsce pierwsze
Olga Myllerowicz – miejsce drugie
Wiktoria Barylak – miejsce trzecie
Aleksandra Hałabura – wyróżnienie
Anna Pituła – wyróżnienie

Wszyscy uczestnicy wykazali się wielką odwagą i umiejętnością pięknego czytania.
Wszystkim serdecznie gratulujemy.