poniedziałek, 14 marca 2011

SZKOLNY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI

Dnia 11 marca 2011 r. zorganizowano apel z okazji Szkolnego Dnia Życzliwości.
Przez cały tydzień w klasach odbywały się pogadanki na temat życzliwości, uczniowie wykonali gazetki, w klasach IV-VI przeprowadzono ankiety.
Uczniowie poszczególnych klas wybrali spośród siebie osoby najbardziej życzliwe.
Są to:
Mateusz Bargielski kl. 0
Miłosz Walkowiak kl. I
Damian Hałabura kl. II
Sandra Kotlarz kl.III
Kinga Myllerowicz kl.IV
Ola Rzymańczuk kl.V
Natalia Strzelec kl. VI
Uczniom tym nadano tytuł „ŻYCZLIWY 2011” i odznaczono ich orderami.
Gratulujemy!