czwartek, 10 listopada 2011

PASOWANIE NA UCZNIA

Pasowanie na ucznia, czytelnika i członka SKO
Dnia 28 października 2011r. uczniowie klasy I zostali pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły.Pod opieką wychowawczyni pani Wiesławy Ziółkowskiej-Sterniczuk przygotowali program artystyczny, podczas którego zaprezentowali swoje wiadomości i umiejętności. Po części artystycznej nastąpiło uroczyste ślubowanie, kierownik szkoły pan Kazimierz Kuligowski dokonał aktu pasowania. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz upominki przygotowane przez rodziców. Pierwszaki zostały również przyjęte do grona czytelników oraz członków SKO. Rodzice przygotowali słodki poczęstunek, wspólnie z dziećmi i panią wychowawczynią świętowali ten ważny dla nich dzień.