poniedziałek, 29 października 2012

MY DAWNE PRZEDSZKOLAKI, A DZIŚ JUŻ PIERWSZAKI

Piątek 26.10.2012 r. był szczególnym dniem w życiu pierwszaków Szkoły Podstawowej Wiechlice z Filią w Długiem. Dostąpili oni zaszczytu pasowania na ucznia, członka SKO i czytelnika biblioteki. Na tę okazję zostali zaproszeni uczniowie, grono pedagogiczne i rodzice dzieci. W trakcie uroczystego apelu szkolnego pierwszaki zaprezentowały swój program artystyczny, zostali powitani przez starszych kolegów oraz uroczyście pasowani. Po otrzymaniu upominków i dyplomów oraz wykonaniu pamiątkowych zdjęć dzieci już w swojej klasie kontynuowały świętowanie.
Życzymy im samych sukcesów i powodzenia w naszej szkole.
Witkowska Anna – wychowawca klasy I
Matoga Jadwiga – Filia Biblioteczna Długie
Kanyi Maina Halina – opiekun SKO