piątek, 2 listopada 2012

Żegnamy...

Z wielkim bólem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci kierownika naszej szkoły p. Kazimierza Kuligowskiego.

Cześć jego pamięci!

Grono pedagogiczne,
pracownicy, Rada Rodziców
i uczniowie szkoły.