czwartek, 23 stycznia 2014

Przegląd kolęd w Długiem

Mimo, że święta już za nami to tegoroczny Przegląd Kolęd, który odbył się w dniu 16.01.2014r.w Długiem pozwolił choć na chwilę wszystkim uczestnikom wrócić pamięcią do atmosfery Świąt Bożego Narodzenia. Organizatorami spotkania była Filia SP i Filia biblioteczna. Występem chóru „ Lira” i powitaniem przez p. H. Kanyi Maina rozpoczęliśmy imprezę. Do rywalizacji w przeglądzie kolęd zgłosiło się 35 dzieci. Jury w składzie : p. J. Wawrzyniak – dyr. MBP w Szprotawie, p. M. Zarzecka – radna oraz p. A. Bilińska i p. A. Pawlak – nauczycielki SP oceniało występy dzieci w trzech kategoriach wiekowych.
Nagrody i wyróżnienia otrzymali:
 Grupa przedszkolna: wyróżnienia- Cz. Góra, L. Nurkowska, A. Halabura, Zgierski M. Ucz. kl. I – III: I miejsce - A. Bargielska , N. Nurkowska, II miejsce – J. Sawicka, III miejsce : M. Bargielski Ucz. kl. IV- VI : I miejsce - K. Becla , M. Marczenia, II miejsce – S. Kotlarz, M. Bargielska, III miejsce – A.Nowicka, W. Lechowska
 Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, pozostali uczestnicy dyplomy uczestnictwa i słodycze. Mieliśmy też przyjemność gościć członków UTW z Nowego Miasteczka , którzy w przerwie między obradami jury wystąpili z repertuarem kolęd i przebojów Eleni.
 Sporządziła : Matoga Jadwiga , Kanyi Maina Halina