poniedziałek, 28 kwietnia 2014

Turniej Przyrodniczy

24 kwietnia 2014 r. w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach Filia w Długiem odbył się IX Turniej Przyrodniczo-Ekologiczny o statuetkę Burmistrza Szprotawy „ZŁOTY LIŚĆ”. Trzyosobowe zespoły z ośmiu szkół rywalizowały w praktycznym rozpoznawaniu pospolitych drzew i krzewów, roślin uprawnych i chwastów, znajomości powiatu oraz ciekawostek o naszej gminie . Aby wygrać, należało wykazać się również wiedzą o regionie, znać zwierzęta żyjące w okolicznych lasach oraz wykonać plastyczną pracę przestrzenną . Pierwsze miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wiechlicach Filia Siecieborzyce, drugie Szkoła Podstawowa nr 1 w Szprotawie, a trzecie Szkoła Podstawowa w Borowie Wielkim. Nagrodę, statuetkę przedstawiającą liść skrzydłorzecha kaukaskiego, wręczył z-ca Burmistrza Szprotawy Pan Paweł Chylak. Oprócz tego wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe (plecaki, piłki, gry itp.). Sponsorem głównym nagród oraz fundatorem statuetki jest Burmistrz Szprotawy. W tym roku dodatkowe wsparcie uzyskaliśmy z Zakładów Usługowych Zachód, hurtowni „Joanna” i Nadleśnictwa. Obiady dla wszystkich przygotowała Rada Rodziców ze Szkoły w Długiem.
Kierownik filii p. Halina Kanyi Maina podziękowała dzieciom i przybyłym gościom zapraszając na kolejny turniej w przyszłym roku.
Sporządził Edward Mitek