niedziela, 29 czerwca 2014

Informacja dotycząca podręczników dla uczniów klasy I

W tym roku zaszły istotne zmiany dotyczące podręczników. Zmiana ta dotyczy ogłoszenia zestawu podręczników dla uczniów pierwszej klasy.
To oni właśnie 1 września 2014 r. otrzymają darmowy, przygotowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Nasz Elementarz”.
Ponadto, samorządy otrzymają dotację celową na zakup ćwiczeń do elementarza dla tych uczniów.
Podręcznik lub materiały edukacyjne do języka obcego będą dofinansowane w kwocie 25 zł.
Podręcznik do religii nie będzie objęty dotacją.