czwartek, 26 czerwca 2014

POŻEGNANIE SZÓSTOKLASISTÓW

Dnia 26 czerwca 2014 r. odbył się uroczysty apel na którym pożegnaliśmy uczniów klasy szóstej. Zakończyli oni pierwszy etap swojej edukacji. Przed nimi od września – rozpocznie się nauka w gimnazjum. Na apelu uczniom zostały wręczone nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe oraz za aktywne uczestniczenie w życiu szkoły. Rodzice uczniów z bardzo dobrymi wynikami w nauce i wzorowe zachowanie otrzymali listy gratulacyjne. Uczniowie klasy piątej dedykowali swoim kolegom program artystyczny oraz wręczyli im na pamiątkę książki . Uczniowie klasy szóstej pożegnali się ze szkoła a jednocześnie podziękowali nauczycielom za ich trud i codzienną pracę. A my życzymy szóstoklasistom samych sukcesów w nauce i spełnienia swoich zamierzeń.