piątek, 27 czerwca 2014

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

Na uroczystym apelu dnia 27 czerwca 201r. został zakończony rok szkolny 2013/2014. W trakcie apelu, kierownik szkoły pani Halina Kanyi Maina posumowała pracę szkoły oraz podziękowała nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom i dzieciom za całoroczną pracę, naukę i zaangażowanie na rzecz szkoły. Następnie pani kierownik wręczyła świadectwa ukończenia szkoły uczniom klasy szóstej a następnie uczniom klas I-III nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz dyplomy i nagrody za inne osiągnięcia. Rodzicom wyróżnionych uczniów zostały wręczone listy gratulacyjne a za szczególną pracę na rzecz szkoły listy gratulacyjne.
Apel zakończono życzeniami słonecznych, wesołych i bezpiecznych wakacji.