wtorek, 16 grudnia 2014

Zajęcia w przerwie świątecznej

Kierownik szkoły informuje o organizacji zajęć opiekuńczo -  wychowawczych w okresie przerwy świątecznej.
W dniach 22, 23, 24, 29, 30, 31 grudnia 2014 roku oraz 2 i 5 stycznia 2015 roku szkoła zapewnia dzieciom zajęcia świetlicowe w godzinach od 8.00 do 13.00.