piątek, 8 maja 2015

X TURNIEJ PRZYRODNICZY "ZŁOTY LIŚĆ"

06 maja 2015 r. w naszej szkole odbył się X Turniej Przyrodniczo-Ekologiczny o statuetkę Burmistrza Szprotawy „ZŁOTY LIŚĆ”. Trzyosobowe zespoły z dziewięciu szkół rywalizowały w praktycznym rozpoznawaniu drzew i krzewów, znajomości różnych obiektów na terenie powiatu i flag z różnych państw świata. Aby wygrać, należało wykazać się również wiedzą o regionie, rozwiązać test oraz wykonać pracę plastyczną z zasuszonych liści. Pierwsze miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szprotawie, drugie Szkoła Podstawowa w Wiechlicach, a trzecie Szkoła Podstawowa w Wiechlicach Filia Siecieborzyce. Nagrodę, statuetkę przedstawiającą liść skrzydłorzecha kaukaskiego, wręczył z-ca Burmistrza Szprotawy Pan Paweł Chylak. Oprócz tego wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe (książki, piłki, rakietki itp.). Sponsorem głównym nagród oraz fundatorem statuetki jest Burmistrz Szprotawy. W tym roku dodatkowym fundatorem było Nadleśnictwo w Szprotawie.
Kierownik filii p. Halina Kanyi Maina podziękowała dzieciom i przybyłym gościom zapraszając na kolejny turniej w przyszłym roku.

Sporządził Edward Mitek