czwartek, 25 czerwca 2015

Pożegnania szóstoklasistów

25 czerwca 2015 r. pożegnaliśmy uczniów klasy szóstej. Na apelu uczniom zostały wręczone nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe oraz za aktywne uczestniczenie w życiu szkoły. Rodzice uczniów z bardzo dobrymi wynikami w nauce i wzorowe zachowanie otrzymali listy gratulacyjne. Uczniowie klasy piątej dedykowali swoim kolegom program artystyczny oraz wręczyli im upominki . Uczniowie klasy szóstej pożegnali się ze szkoła a jednocześnie podziękowali nauczycielom za ich trud i codzienną pracę. Na zakończenie był poczęstunek z tortami i owocami. A my życzymy szóstoklasistom dalszych sukcesów w nauce i spełnienia marzeń. Bo sukcesy były - największy to napisanie sprawdzianu po klasie szóstej najlepiej w gminie i w czołówce szkół powiatu. Tak trzymać!