sobota, 27 czerwca 2015

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

 26 czerwca 2015 r. na uroczystym apelu został zakończony rok szkolny 2013/2014. W trakcie apelu, kierownik szkoły pani Halina Kanyi Maina posumowała pracę szkoły oraz podziękowała nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom i dzieciom za całoroczną pracę, naukę i zaangażowanie na rzecz szkoły. Na szczególną pochwałę zasłużyli uczniowie klasy VI, którzy sprawdzian po klasie szóstej napisali tak dobrze, że zajęli pierwsze miejsce wśród szkół Gminy a drugie miejsce wśród szkół Powiatu. Następnie pani kierownik wręczyła świadectwa ukończenia szkoły uczniom klasy szóstej a później uczniom klas I-III nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz dyplomy i nagrody za inne osiągnięcia. Rodzicom wyróżnionych uczniów zostały wręczone listy gratulacyjne a za szczególną pracę na rzecz szkoły listy gratulacyjne. Nagrody za czytelnictwo w zastępstwie nieobecnej Jadwigi  Matogi  wręczyła pani kierownik Halina Kanyi Maina.

Apel zakończono życzeniami słonecznych, wesołych i bezpiecznych wakacji.