sobota, 17 października 2015

NAGRODZENI Z OKAZJI DKEN

Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej, potocznie nazywanego Dniem Nauczyciela, wielu pracowników naszej szkoły zostało wyróżnionych nagrodami Burmistrza Szprotawy za sumienną, twórczą i kreatywną pracę, a także medalami za wzorową i długoletnią pracę oraz medalami KEN za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Medale te każdego roku wręczane są w Kuratorium Oświaty na uroczystości wojewódzkiej w Gorzowie Wielkopolskim.
Nagrody Burmistrza i podziękowanie za dotychczasową pracę otrzymali następujący nauczyciele: p. Ewa Dudek, p. Halina Kanyi Maina, p. Jan Suchecki, p. Krystyna Matczak,
p. Halina Chaś p. Małgorzata Brzezińska, p. Anna Ciołka, p. Danuta Irek, p. Beata Adamczyk, p. Agnieszka Giedrys, p. Alicja Pachlińska, p. Stanisław Rosół, p. Danuta Ziemniewska, p. Krzysztof Zdebelak oraz p. Krystyna Azarko.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Sali Ślubów w szprotawskim Ratuszu. Burmistrz Szprotawy pan Józef Rubacha podziękował nauczycielom za ich wzorową i pełną zaangażowania pracę na rzecz lokalnej oświaty, dzieci i młodzieży, pogratulował wszystkim i życzył dalszych sukcesów w pracy, do życzeń dołączyli się również wiceburmistrz pan Paweł Chylak i Kierownik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu pan Sylwester Chocholski. Przedstawiciele organu prowadzącego pogratulowali także nauczycielkom, które zdobyły kolejny stopień awansu zawodowego tj. paniom Aleksandrze Słabuszewskiej, Izabeli Roszak które uzyskały stopień nauczyciela mianowanego i Joannie Paprockiej, która uzyskała tytuł nauczyciela dyplomowanego.
Pięć osób z Zespołu Szkół w Wiechlicach otrzymało także medale za zasługi i za długoletnią służbę. Srebrnym Krzyżem Zasługi uhonorowano p. Janinę Teler, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę p.Annę Bilińską, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę p. Krystynę Azarko, natomiast Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymały panie Danuta Irek i Gabriela Laudacka.
Wszystkim nagrodzonym nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!