sobota, 28 listopada 2015

PASOWANI NA CZYTELNIKÓW

UCZNIOWIE KL. I PASOWANI NA CZYTELNIKÓW FILII BIBLIOTECZNEJ W DŁUGIEM

Przyjęcie najmłodszych uczniów w poczet czytelników biblioteki to ważne wydarzenie nie tylko dla biblioteki, ale także dla dzieci. Uroczystość pasowania na czytelnika Filii Bibliotecznej w Długiem odbyła się dnia 26.11.2015r. Po przywitaniu przez bibliotekarkę pierwszoklasiści wysłuchali krótkiego programu artystycznego o książce i bibliotece i odgadywali zagadki literackie. Następnie złożyli uroczyste przyrzeczenie, że polubią czytanie i będą szanować książki. W dalszej części uroczystości bibliotekarka pasowała każde dziecko na czytelnika wręczając jednocześnie pamiątkowy dyplom i bajeczki. Mamy nadzieję, ze nowi czytelnicy biblioteki będą ją chętnie odwiedzać i korzystać z jej zbiorów. Nowymi czytelnikami biblioteki zostało 23 dzieci.
Sporządziła: Matoga Jadwiga