wtorek, 17 listopada 2015

„PIĘKNIE CZYTAMY WIERSZE O JESIENI”

„Pięknie czytamy wiersze o jesieni” to tytuł akcji mającej na celu wprowadzenie najmłodszych dzieci w świat poezji dziecięcej, wyrobienie nawyku słuchania, czytania oraz doskonalenie techniki czytania. Organizatorami tego przedsięwzięcia była Filia Biblioteczna i Filia Szkoły Podstawowej w Długiem. Do uczestnictwa w charakterze słuchaczy zaprosiliśmy oddziały przedszkolne miejscowej szkoły. W poniedziałkowe przedpołudnie biblioteka rozbrzmiewała wierszami o tematyce jesiennej. Chętni uczniowie z kl. I, II i III pięknie czytali znane i nieznane wiersze mówiące o jesieni. Wszyscy uczestnicy spotkania z uwagą i wielkim zainteresowaniem słuchali czytane wiersze, za występy swoich starszych kolegów i koleżanki nagradzali gromkimi brawami. Miłą niespodziankę sprawiła nam grupa 3-4 latków, która zaprezentowała swój wiersz o muchomorku i wiewiórce. Na zakończenie wszystkie dzieci biorące udział w czytaniu wierszy otrzymały dyplomy uczestnictwa w akcji propagującej poezję dziecięcą.
Sporządziły: Matoga Jadwiga , Halina Kanyi – Maina