piątek, 4 marca 2016

APEL PODSUMOWUJĄCY PRACĘ SZKOŁY ZA I PÓŁROCZE NAUKI

Dnia 02.03.2016r. odbył się apel na którym podsumowano I półrocze roku szkolnego 2015/2016. Pani kierownik szkoły przedstawiła prezentację obrazującą najważniejsze wydarzenia w szkole: klasyfikację śródroczną, osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych oraz konkursach szkolnych, pozaszkolnych oraz zawodach sportowych. Apele i uroczystości szkolne i środowiskowe. Po przedstawieniu prezentacji, uczniom którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, pani kierownik wręczyła Dyplom Wzorowego Ucznia. Otrzymali go:
Klasa I
Gabriela Wojtowicz; Jakub Zawrotniak; Aleksander Poźniak.
Klasa II
Jakub Lechowski; Paweł Kucaj; Gabriel Ratajczak;
Mateusz Zgierski.
Klasa III
Amelia Bargielska; Maja Cybulska; Magda Furgal;
Dawid Gliński; Filip Gnach; Joanna Hałabura;
Nikola Nurkowska; Joanna Sawicka; Izabela Sikorska;
Iga Wojtowicz.
Klasa IV
Martyna Cisek; Amelia Homa; Paweł Górka.
Klasa V
Angelika Niziałek; Justyna Sikorska.
Klasa VI
Ernest Skowron.
Gratulacje odebrali uczniowie oraz ich rodzice wraz z życzeniami dalszych i jeszcze wyższych wyników w nauce. Dyplomy otrzymali także uczniowie którzy mieli 100% frekwencję na zajęciach szkolnych. Na zakończenie apelu zaprezentował się szkolny zespół wokalny „ Lira” oraz zespół taneczny.