piątek, 8 kwietnia 2016

Pięknie czytamy wiersze o wiośnie.

„Pięknie czytamy wiersze o wiośnie” to tytuł akcji mającej na celu wprowadzenie najmłodszych dzieci w świat poezji dziecięcej, wyrobienie nawyku słuchania, czytania oraz doskonalenie techniki czytania. Jest to kolejna już akcja, gdzie uczniowie klas I, III czytają przedszkolakom, recytują wiersze. W środowe przedpołudnie biblioteka rozbrzmiewała wierszami o tematyce wiosennej. Przedszkolaki uświetniły tą imprezę swoim wiosennym strojem, kwiatami. Wszyscy uczestnicy spotkania z uwagą i wielkim

zainteresowaniem słuchali czytania i recytacji, za występy swoich starszych kolegów i koleżanki nagradzali gromkimi brawami. Miłą niespodziankę sprawiła nam grupa 6- latków, która żywiołowo, z uśmiechem zaśpiewała piosenkę o wiośnie. Na zakończenie wszystkie dzieci biorące udział w spotkaniu otrzymały piękne, pachnące i pełne witamin jabłka. Organizatorami tego przedsięwzięcia była Filia Szkoły Podstawowej w Długiem oraz Filia Biblioteki Publicznej.