środa, 18 maja 2016

Turniej Przyrodniczy

12 maja 2016 r. w Zespole Szkół w Wiechlicach Filia w Długiem odbył się XI Turniej Przyrodniczo-Ekologiczny o statuetkę Burmistrza Szprotawy „ZŁOTY LIŚĆ”. Trzyosobowe zespoły z ośmiu szkół rywalizowały w praktycznym rozpoznawaniu drzew i krzewów, układania puzzli przedstawiających różne obiekty na terenie gminy i znajomości przysłów dotyczących zjawisk przyrodniczych. Aby wygrać, należało wykazać się również ogólnymi wiadomościami z przyrody w zakresie szkoły podstawowej, znać owoce i warzywa oraz wykonać ekoprzedmiot lub ekozabawkę z powierzonych surowców wtórnych. Pierwsze miejsce (już po raz trzeci) zajęli uczniowie z Filii w Lesznie Górnym, drugie z Zespołu Szkół nr 2 w Szprotawie a trzecie miejsce z Zespołu nr 1 w Szprotawie. Nagrodę, statuetkę przedstawiającą liść skrzydłorzecha kaukaskiego, wręczył z-ca Burmistrza Szprotawy Pan Paweł Chylak. Oprócz tego wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe (książki, piłki, rakietki itp.). Sponsorem głównym nagród oraz fundatorem statuetki jest Burmistrz Szprotawy. W tym roku dodatkowym fundatorem było Nadleśnictwo w Szprotawie.
Kierownik filii p. Halina Kanyi Maina podziękowała dzieciom i przybyłym gościom zapraszając na kolejny turniej w przyszłym roku.


Sporządził Edward Mitek