niedziela, 26 czerwca 2016

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Na uroczystym apelu dnia 24 czerwca 2016 r. został zakończony rok szkolny 2015/2016. W trakcie apelu, kierownik szkoły pani Halina Kanyi Maina podziękowała nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom i dzieciom za całoroczną pracę, naukę i zaangażowanie na rzecz szkoły.

Następnie pani kierownik wręczyła świadectwa ukończenia szkoły uczniom klasy szóstej oraz pozostałym uczniom świadectwa z wyróżnieniem. Później wręczone zostały nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz dyplomy i nagrody za inne osiągnięcia. Rodzicom wyróżnionych uczniów zostały wręczone listy gratulacyjne a za szczególną pracę na rzecz szkoły listy gratulacyjne.
W dniu tym pożegnaliśmy także uczniów klasy szóstej. Zakończyli oni pierwszy etap swojej edukacji. Przed nimi od września – rozpocznie się nauka w gimnazjum. Uczniowie klasy piątej dedykowali swoim kolegom program artystyczny oraz wręczyli im tort i upominki. Uczniowie klasy szóstej pożegnali się ze szkoła a jednocześnie podziękowali nauczycielom za ich trud i codzienną pracę. A my życzymy wszystkim uczniom samych sukcesów w nauce i spełnienia zamierzeń.
Apel zakończono życzeniami słonecznych, wesołych i bezpiecznych wakacji.