piątek, 16 września 2016

Sprzątanie świata 2016

Sprzątanie świata –to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie
https://goo.gl/photos/6mpqqJ7xuyJ89STC9
nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Dlatego też dzisiaj nasza szkoła w Długiem posprzątała swój malutki świat wokół szkoły i nie tylko.Zachęcamy Wszystkich do dbania o nasze wspólne dobro,naszą piękną Ojczyznę.