niedziela, 30 października 2016

Spotkanie z policjantem

,, Bezpieczeństwo uczniów i odpowiedzialność karna nieletnich'' to temat spotkania , które miało miejsce 27.10.2016r. w naszej szkole.Jego celem było poszerzenie kompetencji uczniów w zakresie postrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach szkolnych.

https://goo.gl/photos/w96Ro8AWpH2REjdcA
W naszej szkole kwestie bezpieczeństwa są zawsze niezwykle ważne. Na początku roku szkolnego przedszkolaki oraz uczniowie klas pierwszych poznają drogę do szkoły wraz ze znakami drogowymi i zasadami poruszania się, a starsze dzieci poszerzają swoją wiedzę i umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach.Tegoroczne spotkanie z Policjantem dotyczyło nie tylko problemów bezpieczeństwo w drodze do szkoły, ale także zagadnień cyberprzemocy oraz odpowiedzialności karnej dzieci za zachowania agresywne i przemoc z wykorzystaniem Internetu.Uczniowie zostali zachęceni do stosowania elementów odblaskowych. Otrzymali także ważne informacje o zagrożeniach dotyczących przemocy rówieśniczej oraz o niebezpieczeństwach płynących z sieci.Spotkanie przebiegało w przyjaznej, swobodnej atmosferze. Dziękujemy!