poniedziałek, 2 stycznia 2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROKIEM WOLONTARIATU

https://goo.gl/photos/LzJKNM4hcLBZqBhb6
Rok szkolny 2016/2017 jest rokiem wolontariatu. Jednym z celów bieżącego roku szkolnego jest kształtowanie postaw i wychowanie do wartości. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Dlatego podczas lekcji religii, w każdej klasie oraz przedszkolach, została przeprowadzona rozmowa na temat bezinteresownej pomocy, wrażliwości oraz trosce o drugiego człowieka. W naszej placówce działa Szkolny Wolontariat, który jest nie tylko pożyteczną formą spędzenia czasu wolnego, pomocą w rozwijaniu zainteresowań, ale stwarza również okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości. Wolontariusze naszej szkoły choć nieliczni, są pełni pasji i zaangażowania. W związku z tym jak co roku wzięliśmy udział w akcji „Szkoło Pomóż i Ty”. Tegoroczna akcja miała na celu pomoc 19-letniemu Danielowi Czerniak, który cierpi na dziecięce porażenie mózgowe objawiające się niedowładem czterokończynowym oraz padaczką lekoodporną. Daniel oprócz całodobowej pomocy, specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, potrzebuje również rowerowózka, który może ułatwić mu podróżowanie z najbliższymi. Koszt takiego sprzętu to około 20 000 zł. W październiku i listopadzie , wolontariusze naszej szkoły przeprowadzili sprzedaż cegiełek, z których dochód został przeznaczony właśnie na ten cel. Wolontariat, to nic innego jak pomoc, która może odmienić życie innych. Wielka ofiarność przedszkolaków, uczniów oraz pracowników szkoły, sprawiła iż rozprowadzono aż 130 cegiełek na łączną kwotę 230,40 złotych. Zdajemy sobie sprawę, że nasza kwota to kropla w morzu potrzeb, ale mamy nadzieję, że potrzebna suma zostanie szybko uzbierana. Dziękujemy wszystkim za włączenie się do akcji. Cieszymy się z każdej aktywności uczniów-wolontariuszy, która z pewnością wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości i jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowaczy.