poniedziałek, 20 marca 2017

Agresja u dzieci w młodszym wieku szkolnym.

https://goo.gl/photos/gSXA892RJ6FFTDgi7
17.03.2017 r. klasa szósta na języku polskim w ramach projektu przedstawiła społeczności szkolnej prezentację, pt. Przemocy mówię- Stop. Ostatnio wyraźnie wzrosło zainteresowanie dzieci i rodziców problematyką agresji w szkole, gdyż obserwuje się nasilenie zachowań agresywnych wśród społeczności szkolnej. Wydarzenia wskazują również bardzo niepokojące zjawiska agresji i przemocy występujące nie tylko w relacjach uczeń – uczeń, ale również uczeń – nauczyciel.  Przyczyny negatywnych zachowań dzieci i młodzieży obejmują zarówno te czynniki, które określane są mianem wrodzonych osobowości, jak i te które tkwią w środowisku, w rodzinie, szkole, to między innymi pogłębiające się różnice materialne w społeczeństwie, przemoc w mediach, kryzys rodziny. Serdecznie zapraszamy wszystkich do obejrzenia naszej prezentacji.