piątek, 19 maja 2017

Turniej Przyrodniczy

https://goo.gl/photos/31Pz9kM9BJZdeKRu911 maja 2017 r. w Zespole Szkół w Wiechlicach Filia w Długiem odbył się XII Turniej Przyrodniczo-Ekologiczny o statuetkę Burmistrza Szprotawy „ZŁOTY LIŚĆ”. Trzyosobowe zespoły z ośmiu szkół rywalizowały w praktycznym rozpoznawaniu drzew i krzewów z otoczenia naszej szkoły, rozwiązywaniu rebusów o tematyce przyrodniczej, obliczano rzeczywiste odległości na mapie, rozpoznawano rośliny chronione i pospolite chwasty. Aby wygrać, należało wykazać się również ogólnymi wiadomościami z przyrody w zakresie szkoły podstawowej, znać okolice Szprotawy oraz wykonać przestrzenną pracę plastyczną. Pierwsze miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 w Szprotawie, drugie ze szkoły w Chichach a trzecie miejsce gospodarze czyli uczniowie z filii w Długiem. Nagrodę, statuetkę przedstawiającą liść skrzydłorzecha kaukaskiego, wręczył z-ca Burmistrza Szprotawy Pan Paweł Chylak. Oprócz tego wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe (książki, gry planszowe, rakietki itp.). Sponsorem głównym nagród oraz fundatorem statuetki jest Burmistrz Szprotawy. W tym roku dodatkowym fundatorem była Rada Rodziców..
Kierownik filii p. Halina Kanyi Maina podziękowała dzieciom i przybyłym gościom zapraszając na kolejny turniej w przyszłym roku.
Sporządził Edward Mitek