sobota, 24 czerwca 2017

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

https://goo.gl/photos/1e2PcaYCFJNNSoTn9
Na uroczystym apelu dnia 23 czerwca 2017 r. został zakończony rok szkolny 2016/2017. W trakcie apelu, kierownik szkoły pani Halina Kanyi Maina podziękowała nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom i dzieciom za całoroczną pracę, naukę i zaangażowanie na rzecz szkoły. Następnie pani kierownik wręczyła świadectwa z wyróżnieniem uczniom klas IV - VI . Później wręczone zostały nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz dyplomy i nagrody za inne osiągnięcia. Rodzicom wyróżnionych uczniów zostały wręczone listy gratulacyjne. W dniu tym pożegnaliśmy także uczniów klasy szóstej, którzy będą kontynuować naukę w klasie VII w Wiechlicach. Uczniowie klasy piątej dedykowali swoim kolegom program artystyczny oraz wręczyli im tort i upominki. Humorystycznym akcentem programu artystycznego były spontaniczne pląsy przedszkolaków w rytm muzyki podczas występów. Uczniowie klasy szóstej pożegnali się ze szkoła a jednocześnie podziękowali nauczycielom za ich trud i codzienną pracę. A my życzymy wszystkim uczniom samych sukcesów w nauce i spełnienia zamierzeń. Apel zakończono życzeniami słonecznych, wesołych i bezpiecznych wakacji.