poniedziałek, 20 listopada 2017

Ogłoszenie

Po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Wiechlicach oraz z organem prowadzącym, Kierownik Szkoły Filialnej w Długiem informuje, że ze względu na przerwę w dostawie wody z powodu chlorowania zbiorników w stacji uzdatniania w Gościeszowicach, w dniu 21 i 22.11.2017r. nie odbędą się zajęcia dydaktyczno- wychowawcze ani opiekuńcze w oddziałach przedszkolnych i klasach I-VI. Zajęcia będą odpracowane w terminie późniejszym (przybliżony termin 18 i 19.04. 2018 r.)