poniedziałek, 26 lutego 2018

Spotkanie z przedstawicielkami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

https://photos.app.goo.gl/9mJK1XdbNQhjpQS62
Dzisiaj 26 lutego do naszej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach Szkoły filialnej w Długiem przyjechały przedstawicielki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej w Żarach. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I-III oraz klasy IV-VI. Panie zaprezentowały animowany film edukacyjny pt. „Rodzina Porażków”. Z projekcji można było się dowiedzieć jakie prace i czynności są szczególnie niebezpieczne w gospodarstwach rolnych, których nie należy powierzać dzieciom do lat 15. Podsumowały film, krótką pogadanką na temat bezpieczeństwa, czyli jak należy uniknąć wypadków na wsi. Na zakończenie serdecznie zaprosiły do udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy”. Podkreśliły również, że celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Te informacje są bardzo istotne i ważne ponieważ wieś Długie jest wsią typowo rolniczą.