wtorek, 13 marca 2018

Apel podsumowujący za I semestr roku szkolnego 2017/2018

https://photos.app.goo.gl/rfcTcSa4uSWyOZcj2
W dniu 12 marca 2018r. odbył się apel podsumowujący pracę szkoły za I półrocze nauki roku szkolnego 2017/2018. W apelu uczestniczyli rodzice, nauczyciele oraz p. Cecylia Brodzińska- dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach. Apel rozpoczęto prezentacją multimedialną w której przedstawiono klasyfikację śródroczną uczniów, ważne uroczystości, apele, akcje które odbyły się w I półroczu. Kierownik szkoły – p. H. Kanyi Maina podziękowała nauczycielom oraz rodzicom za pomoc i zaangażowanie w organizacji wielu wydarzeń i akcji odbytych w szkole oraz skierowała podziękowania do pani dyrektor i organu prowadzącego szkołę za wsparcie i pomoc w realizacji zadań oświatowych. Następnie uczniowie, którzy uzyskali średnią co najmniej 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie otrzymali Dyplom Wzorowego Ucznia które wręczyła pani dyrektor szkoły. Pani C. Brodzińska, pogratulowała uczniom i rodzicom osiągniętych sukcesów i życzyła owocnej pracy i kolejnych sukcesów w II semestrze. Dyplomy otrzymali także uczniowie ze 100% frekwencją. W trakcie apelu rozstrzygnięto też konkursy z SKO oraz konkursy związane z bezpieczeństwem w sieci. Dyplomem zostali nagrodzeni wolontariusze którzy kwestowali w WOŚP. Na zakończenie apelu, zaprezentowany został krótki program artystyczny.