piątek, 30 marca 2018

Bliżej gwiazd…..

https://photos.app.goo.gl/YPdRVSbX3cZaTI7t1
Dnia 28.03.2018r. nasze dzieci zostały zabrane w niezwykłą podróż do najdalszych zakątków kosmosu. W olbrzymiej kopule odbył się pokaz który dostarczył dzieciom wielu niezapomnianych przeżyć, rozbudził zainteresowania. Planetarium jest nowoczesnym narzędzie edukacji, ułatwiającym zrozumienie otaczającego nas kosmosu. Jest ono unikalnym narzędziem dydaktycznym, pozwalającym na pokazanie zjawisk astronomicznych i geograficznych zachodzących na niebie oraz zilustrowanie praw fizycznych rządzących ruchem ciał niebieskich.