czwartek, 22 marca 2018

Ratujemy i uczymy ratować

https://photos.app.goo.gl/b0VwhqTqBosWyfFN2
19 i 20 marca 2018 r. uczniowie klas młodszych naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach realizowanych w ramach projektu edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować”, który jest również częścią innowacji pedagogicznej pt. „Potrafię dbać o swoje bezpieczeństwo”. Zajęcia przeprowadziły nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: p. Dominika Chmielewska i p. Anna Kiljanek, które przeszły szkolenie w zakresie pierwszej pomocy organizowane przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Celem głównym projektu jest ukształtowanie postawy, w której osoba ucząca się będzie zdecydowana zastosować nabyte umiejętności z zakresu podstawowych czynności ratujących życie w sytuacji zetknięcia się z osobą poszkodowaną.
Pierwszego dnia skupiliśmy się na bezpieczeństwie oraz sprawdzaniu przytomności osoby poszkodowanej. Zajęcia rozpoczęły się od filmu edukacyjnego pt. „Doktor Kręciołek”. Tego dnia uczniowie dowiedzieli się, że aby zacząć kogoś ratować najpierw muszą sprawdzić czy nic nie zagraża ich zdrowiu. Poznaliśmy sytuacje oraz przedmioty, które mogą stać się niebezpieczne. Uczniowie poprzez różnego rodzaju ćwiczenia i zabawy dowiedzieli się w jaki sposób sprawdzić czy osoba poszkodowana jest przytomna. Wspólnie przypomnieliśmy sobie numery alarmowe.
Drugi dzień skupiał się na wielu ćwiczeniach praktycznych, ponieważ uczniowie uczyli się w jaki sposób dzwonić na numery alarmowe oraz jakie informacje należy przekazać dyspozytorowi. Uczniowie z pomocą wychowawców sprawdzali czy osoba poszkodowana oddycha oraz układali poszkodowanego w pozycji bocznej.
To były dwa bardzo pracowite dni, uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach, chętnie odpowiadali na pytania oraz wykonywali ćwiczenia. Mamy nadzieję, że uczestnicząc w tego rodzaju zajęciach, będą wiedzieli jak zachować się podczas zetknięcia z osobą poszkodowaną.