środa, 25 kwietnia 2018

Informacja dla rodziców

Podajemy informację Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Zielonej Górze,zwraca się o organizowaniu przez KRUS w okresie wakacji w 2018 roku, nieodpłatnych turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci  urodzonych w latach 2003– 2011 (7-15 lat), których przynajmniej jeden z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.
Wskazaniem do pobytu dzieci na turnusach z KRUS są wady postawy, choroby układu ruchu lub układu oddechowego.
Wskazania medyczne do kwalifikowania dzieci na turnusy rehabilitacyjne:
- z chorobami układu oddechowego:
1) przewlekły nieżyt górnych dróg oddechowych,
2) nawracające infekcje gardła i zatok obocznych nosa,
3) stan po przebytym zapaleniu płuc i opłucnej,
4)przewlekłe choroby układu oddechowego o podłożu alergicznym, w tym spastyczny nieżyt oskrzeli i astma oskrzelowa w okresie wydolności oddechowej,       
- z wadami postawy i chorobami układu ruchu:
1) wady postawy i deformacje kostne,
2) boczne skrzywienie kręgosłupa,
3) koślawość i szpotawość kończyn – stany wymagające ćwiczeń korekcyjnych,
4) płaskostopie (płasko koślawość) i stopy końsko-szpotawe,
5) stany pourazowe i po operacjach korekcyjnych narządu ruchu,
6) upośledzenie funkcji układu ruchu w następstwie chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, w tym niedowład spastyczny pochodzenia mózgowego u dzieci z prawidłowym rozwojem umysłowym.
Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą.Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w leczeniu którego pozostaje dziecko. Do wniosku obligatoryjnie powinien zostać dołączony formularz z informacją o stanie zdrowia, wraz z dokumentacją medyczną związaną z leczeniem specjalistycznym dziecka oraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego zawierające m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych .
Wnioski od zainteresowanych rolników z województwa lubuskiego przyjmuje Oddział Regionalny w Zielonej Górze do 15.05.2018r. po uprzednim wypełnieniu skierowania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę.
Wnioski dostępne są w siedzibie Oddziału i Placówkach Terenowych lub na stronie www.krus.gov.pl
Więcej informacji (termin, miejsce) można uzyskać  pod nr tel 68 452 31 06.