piątek, 27 kwietnia 2018

Turniej Przyrodniczy

https://photos.app.goo.gl/HE7wzQ3RYRTShbqu5
26 kwietnia 2018 r. w Szkole Filialnej w Długiem odbył się XIII Turniej Przyrodniczo-Ekologiczny o statuetkę Burmistrza Szprotawy „ZŁOTY LIŚĆ”. Trzyosobowe zespoły z sześciu szkół rywalizowały w praktycznym rozpoznawaniu drzew i krzewów, wyszukiwaniu punktów docelowych w terenie z wykorzystaniem kompasu oraz segregowaniu odpadów. Aby wygrać, należało wykazać się również ogólnymi wiadomościami z przyrody w zakresie szkoły podstawowej, znać owoce i warzywa, wykonać ekologiczną torbę na zakupy z powierzonych surowców wtórnych. Pierwsze miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły nr 1 w Szprotawie, drugie ze szkoły w Wiechlicach a trzecie ze szkoły Filialnej w Lesznie Górnym. Nagrodę, statuetkę przedstawiającą liść skrzydłorzecha kaukaskiego, wręczył z-ca Burmistrza Szprotawy Pan Paweł Chylak. Oprócz tego wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe (książki, piłki, globusy, zestawy pisaków, itp). Sponsorem głównym nagród oraz fundatorem statuetki jest Burmistrz Szprotawy. W tym roku dodatkowym fundatorem była Rada Rodziców.
Kierownik filii p. Halina Kanyi Maina podziękowała dzieciom i przybyłym gościom zapraszając na kolejny turniej w przyszłym roku.
Sporządził Edward Mitek
Więcej zdjęć z tegorocznej edycji turnieju: (KLIKNIJ  TUTAJ)