piątek, 11 maja 2018

Patriotyczny apel

https://photos.app.goo.gl/F09NIXwPcgXDurLs1
Dnia 9 maja odbył się uroczysty apel z okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w trakcie którego uczniowie przedstawili montaż słowno-muzyczny poświęcony czasom, w których powstawała tak ważna ustawa – Konstytucja Rzeczypospolitej. Krótka inscenizacja przypomniała wydarzenia z 1791 roku. Ważnym akcentem były pieśni patriotyczne oraz taniec narodowy – polonez i taniec z flagą. Nasz apel uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: p. J. Rubacha- Burmistrz Szprotawy, p. S. Chocholski- Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, p. E. Dudek -wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Wiechlicach, sołtys wsi Długie- p.S.Mandrak oraz rodzice. Pan Burmistrz w swoim wystąpieniu podkreślił, że upamiętnianie takich ważnych wydarzeń historycznych kształci patriotyczną postawę młodego pokolenia i wiąże narodową jedność.