wtorek, 22 maja 2018

„Kto ty jesteś – Polak mały” – dzień patriotyzmu w przedszkolu

https://photos.app.goo.gl/MZpFaeRZ8Sl3ai2K2
Dnia 15.05.2015 r. w oddziale przedszkolnym odbyło się uroczyste spotkanie dla rodziców, na którym dzieci z oddziałów przedszkolnych zaprezentowały swoje talenty artystyczne                 w  czasie przedstawienia patriotycznego pod hasłem „Kto ty jesteś  - Polak mały”. Po powitaniu gości wszyscy zgromadzeni w postawie na baczność i z powagą odśpiewali  hymn narodowy - „Mazurek Dąbrowskiego”. Na wstępie dzieci recytowały wiersz „Katechizm polskiego dziecka” Władysława Bełzy a następnie utwory literatury dziecięcej o symbolach narodowych, o „Ojczyźnie” tej bliższej i dalszej, o stolicy Polski – Warszawie i syrence warszawskiej, o morzu i o górach. Przedszkolaki radośnie śpiewały piosenki „Nasze polskie ABC” i „Jesteśmy Polką i Polakiem”. Spotkanie uświetniły tańce. Chłopcy zatańczyli po góralsku do piosenki „W murowanej piwnicy”, a dziewczynki wykonały „Taniec syrenki znad Wisły”, gdzie rolę „syrenki” wykonała Zuzia Kucaj z grupy starszaków. Na zakończenie przedszkolaki skocznym krokiem zatańczyły „Krakowiaka”. Goście podziękowali małym artystom gromkimi brawami i pochwałami. Spotkanie przebiegało w miłej i  radosnej atmosferze. Było ono okazją do umacniania więzi rodzinnych, więzi  z przedszkolem i swoją miejscowością, z „Ojczyzną” bliższą i dalszą. Jednocześnie rozwijało przywiązanie do obyczajów i kultury narodowej, do symboli narodowych, rozbudzało poczucie tożsamości narodowej.