piątek, 25 maja 2018

Zajęcia otwarte dla rodziców

https://photos.app.goo.gl/FPLBgqChTsqDFO8E2
23 maja obyły się zajęcia otwarte dla rodziców w klasie III.
Zajęcia rozpoczęliśmy od krzyżówki, której hasło było tematem naszej lekcji - „Talerz zdrowia”. Wspólnie z rodzicami i uczniami zastanawialiśmy się, jakie produkty powinny się na takim talerzu znaleźć, a których powinniśmy unikać. Po zapoznaniu się z tematem zajęć przeszliśmy do podziału produktów na zdrowe i niezdrowe. Uczniowie podchodzili do tablicy i umieszczali produkty w odpowiednich miejscach. Poruszając temat zdrowego odżywiania, nie można zapomnieć o piramidzie zdrowia. Dlatego też podczas zajęć omówiliśmy poszczególne poziomy piramidy, rozmawialiśmy o tym, jakie produkty się na niej znajdują i w jakich ilościach powinniśmy je spożywać. Po omówieniu piramidy przeszliśmy do kart pracy. Zadaniem rodziców i uczniów było określenie prawdziwości zdań oraz dokończenie rymowanek związanych ze zdrowiem. Ostatnim zadaniem była praca plastyczna. Rodzice i dzieci mieli wykonać produkt, który ich zdaniem powinien się znaleźć na „Talerzu zdrowia klasy III”. Po wykonaniu pracy, gotowe produkty zostały przyklejone na wcześniej przygotowany talerz, tworząc wspólną pracę uczniów i rodziców.
To były bardzo udane zajęcia, uczniowie chętnie w nich uczestniczyli i cieszyli się obecnością rodziców. Wspólnie przypomnieliśmy sobie zasady zdrowego odżywiania oraz miło spędziliśmy czas.