niedziela, 27 maja 2018

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE ,,DEBATA"

https://photos.app.goo.gl/BHj3qgBpv6a3uHrI3
24 maja uczniowie klasy V oraz VI uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych, realizując program ,,DEBATA".
Jest to program z zakresu profilaktyki alkoholowej przeznaczony dla młodzieży szkół podstawowych. Ma on charakter uprzedzający, jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy abstynencji.