piątek, 22 czerwca 2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22 czerwca 2018 r. został zakończony rok szkolny 2017/2018. W trakcie apelu, kierownik szkoły pani Halina Kanyi Maina podziękowała nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom i dzieciom za całoroczną pracę, naukę i zaangażowanie na rzecz szkoły. Radosny nastrój apelu został podkreślony występem zespołu wokalnego „Lira” prowadzonego przez p. A. Bilińską. Następnie pani kierownik wręczyła świadectwa wyróżniającym się uczniom klas I - III oraz listy gratulacyjne ich rodzicom. Później wręczone zostały nagrody książkowe i świadectwa z wyróżnieniem dla uczniów klas IV – VI. Rodzicom wyróżnionych uczniów zostały wręczone listy gratulacyjne. Wręczono także dyplomy za wzorową frekwencję oraz dyplomy i nagrody za inne osiągnięcia. Apel zakończono życzeniami słonecznych, wesołych i bezpiecznych wakacji oraz piosenką zespołu „Lira”.