piątek, 8 lutego 2019

VIII SEJMIK DZIECIĘCY

https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-1-im-Janusza-Korczaka-w-Szprotawie-1741761806105818/
SZPROTAWA – GMINA PRZYJAZNA WSZYSTKIM- dzieciom, rodzicom, seniorom”- pod takim hasłem w dniu 6 lutego br. w ratuszu odbyły się obrady VIII sejmiku dziecięcego zorganizowanego przez SP 1 w Szprotawie.
Przedstawiciele naszej szkoły aktywnie włączyli się w obrady i przedstawili nasze postulaty m.in. stworzenie centrum sportowo- rekreacyjnego kompleksowo wyposażonego w siłownię, basen, lodowisko, rozbudowanie sieci komunikacyjnej w gminie, reaktywowanie linii kolejowej, rozbudowanie ścieżek rowerowych, bezwzględny zakaz likwidacji szkół, które często są nie tylko placówkami edukacyjnymi, ale także ośrodkami kulturalnymi na wsiach dzięki, którym coś się dzieje .
Nie ulega wątpliwości, że wszyscy prelegenci zwracali uwagę na poprawienie jakości życia w naszej Małej Ojczyźnie.
Mamy nadzieję, że Panu Burmistrzowi udzieli się entuzjazm młodych obywateli, którzy wierzą w zmiany i rozwój, a podobno wiara czyni cuda.