wtorek, 14 maja 2019

NIE ZAŚMIECAJMY NASZEJ GMINY !

https://photos.app.goo.gl/75B6dyr6uT3uNWNRA
Pod takim hasłem w dniu 13.05.209 r. odbyła się w Szkole Podstawowej w Długiem akcja informacyjno-promocyjna zachęcająca społeczność w Długiem do właściwego segregowania odpadów oraz umocnieniu mieszkańców w przekonaniu, iż ochrona środowiska jest niezwykle ważna i wszyscy musimy poczuwać się do odpowiedzialności za stan otaczającej nas przyrody.
W trakcie wcześniejszych pogadanek, apelu, zajęć plastycznych, dzieciom przypomniano zasady segregacji odpadów oraz przekazano ulotki informacyjne na temat działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wiechlicach. W czasie przemarszu przez wieś uczniowie przekazywali mieszkańcom ulotki informacyjne o PSZOK w Wiechlicach. Nie zaśmiecajmy, nie zatruwajmy, nie niszczmy Naszego Wspólnego Dobra, dbajmy wszyscy razem o ład i porządek w naszej Gminie, zapewnijmy sobie samym i przyszłym pokoleniom majątek w postaci czystych lasów, rzek, potoków i pięknej przyrody.