wtorek, 4 czerwca 2019

VII Lubuski Sejmik Dziecięcy

https://photos.app.goo.gl/BwiEJeN6nzsKBYn68„Warto być mieszkańcem Unii Europejskiej” – pod takim hasłem obradowali młodzi radni w ramach VII Lubuskiego Sejmiku Dziecięcego, który odbył się 3 czerwca w Zielonej Górze. W obradach wzięło udział 28 młodych Lubuszan. Wśród nich byli uczniowie naszej szkoły: Justyna Sikorska w roli radnej i Amelia Bargielska w roli dziennikarki.
Radni złożyli ślubowanie i otrzymali z rąk wicemarszałka Łukasza Poryckiego zaświadczenia o wyborze radnego lubuskiego sejmiku dziecięcego
Obrady prowadziła przewodnicząca sejmiku Wioleta Haręźlak, która opowiedziała o roli radnych i zadaniach sejmiku województwa.
Lubuski Sejmik Dziecięcy obradujący w roku jubileuszu 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej przyjął uchwałę w sprawie wskazania argumentów popierających tezę: warto być mieszkańcem Unii Europejskiej. Młodzi radni uznali, że warto być mieszkańcem Wspólnoty Europejskiej, ponieważ:
1) dzięki UE młodzi ludzie mogą studiować za granicą,
2) UE wspiera różnorodność kultur,
3) dzięki dofinansowaniu z UE rolnicy mają środki finansowe na rozwój swoich gospodarstw,
4) są otwarte granice,
5) dzięki UE można mieszkać i pracować w każdym państwie UE,
6) dzięki UE mamy zapewnione większe bezpieczeństwo,
7) łatwo można przemieszczać się w obrębie UE,
8) inwestycje są dofinansowywane ze środków unijnych,
9) Europa udziela pomocy humanitarnej oraz wspomaga rozwój na całym świecie,
10) UE chroni oszczędności swoich obywateli oraz pomaga im dochodzić swoich praw.
Sesja odbyła się w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka. Celem było zwiększenie umiejętności uczniów w zakresie współpracy, negocjacji, argumentowania i podejmowania decyzji, a także przybliżenie sposobów funkcjonowania organu uchwałodawczego samorządu województwa. Młodzi radni zapoznali się z pracą samorządu województwa: jego strukturami i zadaniami.
Przed sesją uczniowie odgrywający role dziennikarzy, odbyli warsztaty dziennikarskie, które poprowadziły dziennikarki pracująca na co dzień w radiu – Agnieszka Der z RMF Maxxx oraz Karina Nicińska z Radia Plus Zielona Góra. Dzieci dowiedziały się na czym polega zbieranie i przetwarzanie informacji dla potrzeb materiału radiowego oraz jak się nagrywa i montuje materiał dźwiękowy do serwisu radiowego.
Uczestniczenie w sejmiku dało wyraz patriotyzmowi lokalnemu, a jak powiedział słynny Polak” Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie”, i dlatego należy wierzyć, że młodzi ludzie zaszczepią patriotyzm swoim koleżankom i kolegom.