czwartek, 26 września 2019

Sprzątanie Świata 2019

https://photos.app.goo.gl/o2kVPfzHqp7oUfNm6
  20.09.2019 r. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w ogólnoświatowej akcji "Sprzątanie Świata". Wychowawcy przeprowadzili pogadanki na temat dbałości o otoczenie i selektywnej zbiórki odpadów. Dzieci młodsze porządkowały teren w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły, starsze sprzątały parking, przydrożne rowy, pobocza oraz okolice sali wiejskiej. Worki i rękawice dla dzieci otrzymaliśmy z Urzędu Miejskiego w Szprotawie.