czwartek, 21 listopada 2019

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Dnia 20.11.2019 obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Z tej okazji każdy wychowawca przypomniał uczniom jakie są Prawa dziecka, np. prawo do miłości, wolności, edukacji, leczenia itd. Dzieci chętnie dyskutowały na temat swoich praw i państw, w których dzieci są pozbawione podstawowych praw, jakimi są np. prawo do rodziny.