środa, 30 października 2019

Pasowanie na Ucznia klasy pierwszej

https://photos.app.goo.gl/1FzNQrS7Cu8nmpra7
Dnia 25.10.2019 w Szkole odbyło się Pasowanie dzieci na Ucznia klasy pierwszej. W uroczystym apelu uczestniczyli wszyscy uczniowie i nauczyciele szkoły. Pojawili się również zaproszeni goście. Podczas apelu uczniowie klasy pierwszej przedstawiły swoje występy artystyczne oraz przyjęły Pasowanie od Pani Dyrektor. Po apelu dzieci przeszły do Biblioteki, w której odbyło się Pasowanie na Czytelnika. Uczniowie wraz ze swoimi rodzicami i wychowawcą klasy zakończyli ten dzień przy słodkim poczęstunku w swojej sali.